Unió Europea

Dades homogeneïtzades del conjunt de països de la Unió Europea.
Dades homogeneïtzades sobre l’economia de la Unió Europea.
Dades sobre indicadors de salut pública d’àmbit europeu.