Trastorns de llenguatge oral

Recull de recursos relacionats amb els trastorns del llenguatge oral: organitzacions, professionals, campanyes, publicacions i grups de recerca. S'ha elaborat amb la col·laboració de la professora de la UOC Nadia Ahufinger.

Última actualització: 
29.10.20

Entitats i associacions

Asociación para el Estudio de la Adquisición del Lenguaje
Associació científica sense ànim de lucre que elabora i promou estudis sobre l'adquisició del llenguatge.
International Association for the Study of Child Language
Associació internacional que duu a terme i divulga estudis sobre l'adquisició del llenguatge en infants.
Associació del Trastorn Específic del Llenguatge a Catalunya
Associació catalana que fa recerca i divulgació sobre el trastorn específic del llenguatge.
Asociación TEL Asturias
Associació asturiana que fa recerca i divulgació sobre el trastorn específic del llenguatge.
Asociación de Trastorno Específico del Lenguaje de Madrid
Associació sobre el trastorn específic del llenguatge (TEL) formada per 180 famílies afectades.
Mational Organisation of Teachers, Speech and Language Therapists and other Professionals
Organització nacional de professors i logopedes que té l'objectiu de fer recerca en el camp de la logopèdia.

Autors destacats

Dr. Gerardo Aguado
Entrevista al doctor Gerardo Aguado sobre els trastorns específics del llenguatge.
Dra. Elvira Mendoza
Conferència de la doctora Elvira Mendoza sobre els trastorns específics del llenguatge.
Dr. Llorenç Andreu
Presentació del doctor Llorenç Andreu sobre els trastorns específics del llenguatge en infants.
Dr. Dorothy Bishop
Blog personal de la doctora Dorothy Bishop sobre logopèdia.
Dr. Courtenay Norbury
Publicacions de la doctora Courtenay Norbury a la London's Global University.
Dra. Susan Ebbels
Perfil de Twitter de la doctora Susan Ebbels.
Dra. Julia Evans
Entrevista a la doctora Julia Evans sobre els trastorns de desenvolupament del llenguatge infantil.

Publicacions

El Trastorno Específico del Lenguaje: Diagnóstico e intervención
Notícies de la UOC sobre els trastorns específics del llenguatge.
CATALISE
Article científic sobre el projecte CATALISE i com s'identifiquen trastorns de la parla en infants.
Phase 2 of CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development
Article científic sobre la segona fase del projecte CATALISE i com s'identifiquen trastorns de la parla en infants.
Children with specific language impairment
Llibre que explica els tractaments més complets, equilibrats i unificats que hi ha per el trastorns del llenguatge.
Language Disorders from Infancy Through Adolescence Listening, Speaking, Reading, Writing, and Communicating
Llibre per aprendre a assessorar i tractar adequadament els trastorns del llenguatge en infants.
Del trastorn específic del llenguatge (TEL) al trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL)
Article en espanyol sobre els canvis que hi ha hagut en el diagnòstic dels trastorns del llenguatge.
Documento de consenso
El comitè d'experts proposa uns criteris mínims i unes recomanacions per al diagnòstic del TEL.

Campanyes

Raising Awareness of Developmental Language Disorder
Campanya que estudia els trastorns de desenvolupament del llenguatge i crea i promou estudis en aquest camp.
DLD and ME
Campanya que estudia els trastorns de desenvolupament del llenguatge i crea i promou estudis en aquest camp.
Yo Apoyo el TEL
Campanya que estudia els trastorns de desenvolupament del llenguatge i crea i promou estudis en aquest camp.

Recerca

GRECIL
Grup de recerca que estudia la comprensió i la producció del llenguatge en infants i adults.
Grup de Recerca en Desenvolupament, Educació i Llenguatge de l’Institut de Recerca Educativa de la UIB
Grup de recerca de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa centrat en els camps de l'ensenyament i la formació.
Raising awareness of Developmental Language Disorder in Spain
El Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge explica què són els trastorns de desenvolupament del llenguatge.
Literacy, Language & Communication Laboratory
Grup de recerca en l'àmbit dels trastorns de desenvolupament del llenguatge que elabora i promou estudis.
Child Language and Cognitive Processes Laboratory
Projecte de recerca en l'àmbit dels trastorns de desenvolupament del llenguatge que elabora i promou estudis en aqu