Textos legals bàsics

Accés al text complet de textos legals bàsics: a les principals normes jurídiques de rang superior de l'Estat (Constitució espanyola i Estatuts d'autonomia de les diverses Comunitats autònomes) i del Dret internacional (Declaració Universal de Drets Humans). 

Portada Constitución española
Accés al text complet de la Constitució espanyola de 1978 i de constitucions històriques anteriors.
Estatutos de Autonomía
Tots els Estatuts d'Autonomia d'arreu de l'Estat.
Observatorio de la Constitución
Textos jurídics, informes, documentació, notícies... sobre la reforma dels estatuts d'autonomia i la Constitució.
Declaració Universal de Drets Humans
Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides.