Construeix el teu sistema d’alertes

Una manera fàcil i àgil per estar al dia de les novetats en el teu àmbit de coneixement és la subscripció a través de canals RSS als sistemes d’alerta de les fonts d’informació del teu àmbit.

Eines RSS recomanades

Per començar a establir un sistema d’alerta pots utilitzar alguna d’aquestes eines que et permeten fer el seguiment d'una sèrie de webs i blogs del teu interès.

Feedly
Lector d'RSS gratuït.
Flipboard
Lector d'RSS gratuït.
Newsblur
Lector d'RSS gratuït.
feeder rss logo
Lector d’RSS en versió trial i de pagament.

Alertes a bases de dades científiques

Crea alertes a les bases de dades que consultes habitualment. 

Gairebé a totes les bases de dades i revistes electròniques que ofereix la biblioteca hi ha l’opció de subscriure’s a continguts, guardar cerques i rebre avisos. 

Aquesta funció resulta molt útil per a mantenir-se al dia sobre certs àmbits temàtics i algunes fonts d’informació per la recerca. 

Segons la base de dades, hi ha diferents possibilitats d'alerta:

  • Avís de taula de continguts: quan apareix un nou número d'una revista concreta que has triat prèviament, et facilita el sumari dels articles que inclou aquell número.
  • Avís de cerca: et fa saber quan s'incorporen nous documents que responen al tema que t'interessa o que fan referència als autors dels quals vols saber què acaben de publicar.
  • Avís d'article citat: quan hi ha un autor que cita un treball determinat que t'interessa (article, capítol de llibre, etc.), t'indica que s'ha citat un document del qual vols saber els altres documents que hi fan referència.
  • Avís d'autor citat: et fa saber quan hi ha un autor que cita un altre autor predeterminat per tu.

Cada base de dades té unes prestacions i un disseny propis, però la majoria tenen informació a la seva plataforma sobre com es creen alertes de cerques predefinides. Sovint, després de fer una cerca trobaràs aquestes icones i, simplement, has de fer clic a Crea una alerta:

crear alertes a les bases de dades

 

 

 

 

Les bases de dades que ofereixen la possibilitat de crear alertes, ho indiquen a l'apartat També t'interessarà.