Ressenyes de llibres en revistes científiques especialitzades

Bases de dades subscrites per la Biblioteca de la UOC que indexen ressenyes de llibres (book review).

Scopus
Base de dades produïda per Elsevier que recull unes 18.000 publicacions d’unes 5.000 editorials internacionals.
Elsevier ScienceDirect
Base de dades de revistes i llibres electrònics.
Emerald
Base de dades que inclou publicacions periòdiques i llibres electrònics.
IEEE Xplore
Text complet de les revistes, normes i actes de congressos editats per IEEE/IEE des del 1988.
Springerlink
Base de dades multidisciplinar con acceso a texto completo.
ProQuest Central
Base de dades multidisciplinària amb més d'11.000 títols, 8.000 dels quals amb accés a text complet.
Medline
Base de dades bibliogràfica.Inclou resums i citacions de revistes de l'àmbit de la medicina i ciències de la salut.
JSTOR
Base de dades a text complet de revistes impreses publicades per institucions diverses.
Oxford Journals
Accés al text complet de les revistes editades per Oxford University Press.
Periodicals Index Online
Base de dades bibliogràfica documental sobre arts i humanitats i ciències socials.
PsycINFO (APA)
Base de dades bibliogràfica de l'American Psychological Association (APA).
Sage
Base de dades que dóna accés al text complet de revistes científiques publicades per l'editorial Sage.
Association for Computing Machinery (ACM)
Plataforma que permet l'accés al text complet de les revistes, actes de congressos i revistes publicades per l'ACM.
Business Source Complete (EBSCO)
Base de dades bibliogràfica que indexa i resumeix les revistes acadèmiques d’economia i direcció d’empresa.
EconLit
Base de dades de referències bibliogràfiques produïda per l'American Economic Association.
GreenFILE (EBSCO)
Base de dades que conté informació sobre l'impacte tant positiu com negatiu de l'ésser humà en el medi ambient.
Dialnet – Universidad de la Rioja
Base de dades de sumaris de revistes en espanyol.