Recursos electrònics

Accés a les plataformes i bases de dades dels principals editors que la Biblioteca té subscrites, i que permeten la consulta d’articles, revistes, edicions preliminars, actes de congressos...


Si tens dificultats per a accedir a un recurs electrònic, segueix aquests passos.


Mostrant 91 - 100 de 170
IURIS Digital (Biblioteca Virtual de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación)
El seu contingut reflecteix la història del dret a l'Estat espanyol i l'evolució del seu ensenyament.
JSTOR
Base de dades a text complet de revistes impreses publicades per institucions diverses.
Jurisprudencia de la Unión
Cerca i consulta de documents de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
La Ley
Sistema integrat d'informació jurídica.
La Maleta de Portbou
Accedeix a la pàgina web La Maleta de Portbou per a consultar aquesta revista d’humanitats i economia.
Latin America & Iberian Database
Base de dades multidisciplinar.
LearnTechLib
Recurs especialitzat en aprenentatge virtual i tecnologies de la informació i l'educació.
LNCS
Col•lecció de monografies «Lecture Notes in Computer Science» (LNCS) de Springer.
Library Science Database
Base de dades sobre biblioteconomia i ciències de la informació.
Linguistics Database
Base de dades sobre lingüística.