Recursos electrònics

Accés a les plataformes i bases de dades dels principals editors que la Biblioteca té subscrites, i que permeten la consulta d’articles, revistes, edicions preliminars, actes de congressos...


Si tens dificultats per a accedir a un recurs electrònic, segueix aquests passos.


Mostrant 91 - 100 de 186
ImageQuest
Base de dades d'imatges lliures de dret per a finalitats educatives.
India Database
Base de dades sobre publicacions a l'Índia.
L'Institut Nacional d'Estadística (INE) elabora i distribueix les estadístiques oficials a Espanya
International Newsstream
Notícies recents de fora dels EUA i Canadà.
ISI JCR Journal Citation Reports
Proporciona les dades del factor d'impacte i els quartils on es troben posicionades les revistes.
Web of Science
Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica.
IURIS Digital
El seu contingut reflecteix la història del dret a l'Estat espanyol i l'evolució del seu ensenyament.
JoVE
Vídeo-revista amb mètodes de recerca i tècniques experimentals de diversos àmbits com psicologia o biologia.
JSTOR
Base de dades a text complet de revistes impreses publicades per institucions diverses.
Jurisprudencia de la Unión
Cerca i consulta de documents de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.