Recursos educatius en obert

Els recursos educatius oberts (REO o OER, en anglès) són mòduls didàctics, llibres de text i altres recursos d'ensenyament i aprenentatge accessibles gratuïtament amb una llicència de drets d'autor que atorga un permís a l'usuari per a participar en les activitats de les 4 R: reutilització, revisió, recreació i redistribució.

Última actualització: 
07.07.20

Què són els OER

Viquipèdia - Recursos educatius oberts
Entrada del terme recursos educatius oberts a la Viquipèdia. Conté informació abundant que hi fa referència.
Viquipèdia - Accés obert
Entrada del terme accés obert a la Viquipèdia. Conté informació abundant que hi fa referència.
METAOER. Recursos en Obert sobre Recursos Educatius en Obert
Recursos en Obert sobre Recursos Educatius en Obert, projecte de la Càtedra UNESCO d'E-learning de la UOC.
Educause (2010). 7 things you should know about Open Educational Resources.
Recursos Educatius Oberts (REA): Què són? Com funcionen? Qui en fa? Per què són importants?.
 Com a estudiant, com pots treure profit de l'accés obert?
Guia per als estudiants per a treure profit de l'accés obert.
Com a professor, com pots promoure l'accés obert?
Com a professor, com pots promoure l'accés obert.
Com a investigador, com pots treure profit de l'accés obert?
Guia per als investigadors per a treure profit de l'accés obert.

Com crear OER

UNESCO Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education
Es tracta d'un document en què es recullen polítiques per a la promoció dels recursos educatius oberts.
WikiEducator
WikiEducador és una comunitat en desenvolupament que té com a propòsit col·laborar en la planificació.

Drets d'autor

Aliprandi, Simone (2011). Creative Commons: a user guide.
Manual d'operacions que guia pas a pas els creadors en el món de les llicències Creative Commons.
Bravo, David (2005). Copia aquest llibre.
Assaig que tracta els aspectes més polèmics de les xarxes d'igual a igual i la propietat intel·lectual.
Melero, Remedios (2010). Guia pràctica sobre els drets patrimonials o d'explotació (copyright) i la seva relació amb l'autoarxiu en repositoris d'accés obert.
REBIUN (2011). Tutorial: Controla tus derechos, facilita el acceso abierto
Aquest tutorial t’informa de la importància de gestionar correctament els drets d'autor de les teves obres.
Stéphane M. Grueso (dir.) (2011). ¡Copiad, malditos!: los caminos alternativos al copyright.
Aquest documental intenta donar resposta a preguntes com ara: què és la propietat intel·lectual? I el copyright?