WolframAlpha

Wolframalpha.com es basa en un programa anomenat Wolfram Mathematica (creat per Stephen Wolfram) i en altres tecnologies. El seu funcionament és semblant al d'un cercador que intenta donar respostes a preguntes a partir de l'anàlisi i el còmput d'informació.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès