Wikipedia: «Riesgos psicosociales»

Definició de riscos psicosocials de la Wikipedia en castellà, on s'exposen les principals causes que els originen, com també els efectes o les conseqüències per als treballadors de l'exposició als riscos psicosocials. També hi podem trobar una selecció d'enllaços d'interès.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Español