Wikipedia

Sota el seu paraigua, s’han dut a terme diverses iniciatives com les següents: Wiki-Project d’ICUB: l’Institut de Cultura de Barcelona entre 2012 i 2015 va fer un projecte en col·laboració amb Amical Wikimedia. Amb aquest projecte es pretenia revalorar el coneixement generat als museus i els centres patrimonials que formen part de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB). Wiki-Project del Museu de la Música de Barcelona: des del 2013 el Museu de la Música de Barcelona col·labora amb Wikipedia en un projecte que té com a principal objectiu ampliar i millorar les entrades que tenen relació amb el món dels instruments, els lutiers catalans i les dones compositores. GLAM Wiki: Galleries • Libraries • Archives • Museums The Children’s Museum of Indianapolis: de setembre a maig del 2011, el Museu Infantil d’Indianapolis va dur a terme la primera fase d’una col·laboració amb Wikimedia i va nomenar Lori Phillips en el paper de Wikipedian en residència. Aquest va ser el segon Wikipedian en residència, després del projecte pilot de Liam Wyatt al Museu Britànic, i és la residència més llarga fins a la data. El juny del 2011, Phillips va ser contractat com a especialista en contingut web, continuant la col·laboració del Museu amb altres projectes amb nous projectes a llarg termini.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
Wikimedia Foundation
Idioma: 
Català