Why women have no time for Wikipedia

Article publicat per Andreas Kolbe i amb aportacions de Nathalie Collida a Wikipediocracy, sobre per què les dones no tenen temps d’editar a la Wikipedia.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Andreas Kolbe i Nathalie Collida
Font: 
Wikipediocracy
Any de publicació: 
2014
Idioma: 
Anglès