What role for higher education in sustainable development?

Article de Goolam Mohamedbhai, expresident de l’Associació Internacional d’Universitats (IAU), publicat a University World News. Un recorregut retrospectiu pel concepte d’educació per al desenvolupament sostenible.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2015
Idioma: 
Anglès