VLex

Vlex és una base de dades que incorpora convenis col·lectius, jurisprudència (autonòmica, estatal i europea), doctrina, notícies dels diaris espanyols i models de contractes i formularis. Cal destacar que permet la cerca per l'àmbit geogràfic en què s'aplica la legislació o la jurisprudència.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
Universitat Oberta de Catalunya
Any de publicació: 
2010
Durada del vídeo: 
0:57
Idioma: 
Català