vLex

vLex

Base de dades de legislació i jurisprudència (autonòmica, estatal i comunitària) a text complet. Inclou les àrees de coneixement de dret civil, mercantil, penal, fiscal, laboral, administratiu i noves tecnologies. Accés a Vlex Espanya, Practic Concursal i Practic Societats Mercantils. Atenció: aquesta versió de VLEX no funciona amb Explorer 8.

Més informació
 VLEX
 VLEX
 2013
 Castellà