Viena: Incorporació de gènere en planificació urbana i desenvolupament urbà

Informe de la ciutat de Viena sobre la integració de la perspectiva de gènere en l'urbanisme.

Llicència: 
Gratuït