Verb Tenses - Self Access Corner

Apartat del web Self Access Corner, que és al servidor de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya  (XTEC), on es repassen les formes verbals en anglès. S’hi esquematitza la seva construcció i s’especifica quan s’han de fer servir. Hi ha l’opció de fer consultes per mitjà d’una bústia de dubtes.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
XTEC
Idioma: 
Anglès