Vancouver: una ciutat per a totes les dones. Estratègia d’equitat femenina 2018-2028

Estratègia perquè les dones tinguin ple accés als recursos i participin en la vida de la ciutat de Vancouver. 

 

Llicència: 
Gratuït