Universia

Universia és la major xarxa d’universitats de parla hispana i portuguesa. És formada per 1.242 universitats sòcies de 23 països iberoamericans, que representen 15,3 milions de professors i estudiants universitaris. Promou el desenvolupament social i empresarial per mitjà del talent, el coneixement, la recerca aplicada i la col•laboració institucional entre universitats i empreses. Jaume Pagès n’és conseller delegat des del començament del 2005.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Castellà