The True Story on Fake News

Article sobre què són les fake news, la rellevància, la divulgació i l'impacte que tenen.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Autor: 
Sheldon Burshtein
Font: 
Intellectual Property Journal
Proveïdor: 
Thomson Reuters
Any de publicació: 
2017
Idioma: 
Anglès