Tourism Management

Aquesta revista inclou articles de recerca, debats sobre temes actuals, estudis de casos i informes, entre altres, rellevants tant per a acadèmics com per a professionals.

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Idioma: 
Anglès