Tipologia lingüística: com funcionen les llengües del món

Aquest llibre ofereix una visió panoràmica, tot i que necessàriament superficial, d'aquests patrons comuns, enfocada des d'una perspectiva funcional, en què les formes lingüístiques es veuen com el mitjà d'expressar eficaçment determinades funcions semàntiques i comunicatives. La descripció d'aquestes estructures és il·lustrada amb exemples trets de nombroses llengües.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Any de publicació: 
2014
Idioma: 
Català