Teacher's Reference

Base de dades bibliogràfica que conté informació de revistes i ressenyes de llibres relacionats amb l’educació. Conté bibliografia i resums sobre: avaluació, educació contínua, recerca pedagògica, alfabetització i tota la informació necessària per a professors i bibliotecaris des de l'inici de l'educació primària fins a finalitzar l'educació secundària.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
EBSCO
Proveïdor: 
EBSCO
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès