Tackling Climate Change through Livestock

Aquest informe elaborat per la FAO proporciona una avaluació global única de la magnitud de l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, de les fonts i les vies de les emissions dels diferents sistemes de producció ramadera, i de les cadenes de subministrament.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès
Format: 
Pdf