Social media: citation style guide

Apartat del web de l’American University Library que facilita exemples de diferents estils de citacions per a referenciar informació obtinguda de les xarxes socials.

Llicència: 
Gratuït