Sage

Base de dades que dóna accés al text complet de revistes científiques publicades per l'editorial Sage, de l'àrea del coneixement de les humanitats i les ciències socials.

La Biblioteca de la UOC subscriu més de 400 publicacions d'aquest recurs i alguns títols de llibres electrònics.

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
SAGE Publications
Proveïdor: 
SAGE Publications
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès