Safeguarding Our Audiovisual Heritage: A World Challenge (2004)

La conservació del patrimoni cinematogràfic analògic i les limitacions i possibilitats que ofereixen els mitjans digitals formen part de l’agenda del congrés anual de la FIAT/IFTA (Federation of Film Archives), organisme estretament vinculat a la Unesco en la seva acció en el camp dels arxius audiovisuals. 

Llicència: 
Gratuït