RScat - Responsabilitat social a Catalunya

RScat és una iniciativa conjunta impulsada des de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del país que s’emmarca en el Consell de Relacions Laborals. El seu web conté informació sobre l’RS, notícies, recursos i legislació.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Generalitat de Catalunya
Idioma: 
Català i castellà.