Rome Declaration on Responsible Research and Innovation in Europe

Els participants i els organitzadors del congrés Ciència, Innovació i Societat, Aconseguir una recerca i una innovació responsables, dut a terme a Roma els dies 19-21 de novembre del 2014, van aprovar la Declaració de Roma sobre recerca i innovació responsables a Europa.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
European Comission
Any de publicació: 
2014
Idioma: 
Anglès