RodaMots

Butlletí que envia un missatge diari a tothom qui s'hi subscrigui. Aquest missatge conté una paraula o expressió de la llengua catalana amb el significat, l'etimologia i un passatge que n'il·lustra l'ús. Tots els mots enviats són a l'arxiu del web.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Palou, Jordi
Editor: 
Ramoneda, Núria
Any de publicació: 
1999
Idioma: 
Català