Revistes científiques de la UOC

Revistes en accés obert de la UOC: Artnodes, Journal of Conflictology, Digithum, eLearn Center Research Paper Series, IDP. Revista d'Internet, Dret i Política, IN3 Working Paper Series, RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento i UOC Papers.

 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Català