Revista de derecho de la seguridad social, Laborum

Revista dedicada especificament al Dret de la Seguretat Social, consta de:

  • Editorial
  • Estudis doctrinals
  • Estudis de doctrina judicial
  • Dret comparat i dret extranger en seguretat social
  • Crónica ligislativa de seguretat social
  • Crónica de doctrina judicial i noticies bibliogràfiques
  • Economia i sociologia de la seguretat social i del estat social
  • Clàssics de la Seguretat Social
Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Ortiz Castillo, Francisco
Proveïdor: 
Ediciones Laborum, S.L
Any de publicació: 
2017
Idioma: 
Castellà
Format: 
PDF