Revista catalana de dret públic

La Revista catalana de dret públic, de periodicitat semestral, publica aportacions relacionades amb qualssevol de les disciplines del dret públic. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya n'és l'entitat editora. 

Llicència: 
Gratuït