Revista Catalana de Dret Privat

L’objectiu de la revista és contribuir a fer que el dret català disposi d’un fòrum de discussió i difusió que en permeti el coneixement. Hi tenen cabuda els treballs sobre altres comunitats o estats que siguin d’interès per a Catalunya.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Català