Review of Urban & Regional Development Studies (RURDS)

Publicació periòdica de la Universitat Internacional de Tòquio i la Showa Foundation for Economic Research.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Font: 
Universitat Internacional de Tòquio
Any de publicació: 
2015
Idioma: 
Anglès