RES. Revista de educación social

RES és una revista que des del 2002 comparteix les experiències i els conceptes derivats de l’exercici de la professió d’educador/a a social. Intenta dotar d’un espai comú als professionals socials amb un espai on es pugui debatre sobre els seus plantejaments i intercanvis professionals sobre l’acció socioeducativa.

 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Castellà