Relationship between gender and food roles in the family

Article que examina com els rols masculins i femenins actuen en les tasques de la llar relacionades amb els aliments.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Autor: 
Robert B. Schafer
Elisabeth Schafer
Font: 
Science Direct
Any de publicació: 
1989
Idioma: 
Anglès