Reial decret legislatiu 1/2007: De la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris

Decret que aprova un text refós que unifica l’anterior Llei 26/1984 de 19 de juliol i les normes de les directives comunitàries en matèria de protecció dels interessos dels consumidors i usuaris.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
BOE
Any de publicació: 
2007
Idioma: 
Castellà