Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 28 de gener de 2002

Reglament que té com a objectiu l’establiment d’un marc jurídic que garanteixi la seguretat alimentària en el marc de la Unió Europea.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
EUR-Lex
Any de publicació: 
2002
Idioma: 
Espanyol
Format: 
Web