Registro: Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN)

Aquest sistema permet fer el seguiment del conjunt d’animals ramaders de la Península a partir de les comunitats autònomes, ja sigui amb ramats estables, en moviment, com de manera individual. En aquesta pàgina també trobem la legislació corresponent i l’accés a l’aplicació.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente
Idioma: 
Castellà
Format: 
Web