Régimen sancionador tributario (Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre)

Reial decret de renovació de les normes del regim sancionador tributari.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
Boletín Oficial del Estado
Any de publicació: 
2007
Idioma: 
Castellà