Recommended formats

Aquesta taula ofereix recomanacions sobre els formats preferits per a la preservació d'arxius a llarg termini. Com es pot apreciar en el gràfic, els formats es divideixen en tres categories: preferits (formats oberts), acceptables (formats de propietat de més ús) i problemàtics.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
UK Data Archive
Idioma: 
Anglès