Punt d'entrada de recursos d'aprenentatge (PERA)

El PERA és l'eina per a entrar totes les peticions de recursos de l'assignatura (recursos propis UOC, recursos externs, llibres manuals i programari). Les úniques excepcions són la bibliografia recomanada i els llibres per als estudis, que continuaran entrant-se pel formulari d’adquisicions.

Llicència: 
Gratuït