PsycINFO (APA)

Base de dades bibliogràfica de l'American Psychological Association que conté cites i resums d'articles de revista, llibres, tesis doctorals i informes.
Hi ha 2.524 títols de revistes aprox. Podeu consultar la llista completa de revistes aquí.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
American Psychological Association
Proveïdor: 
Ebsco
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès