Psychological Bulletin

Aquesta revista publica, sobretot, articles d'avaluació integradora i articles de revisió (revisions i metanàlisis).

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Idioma: 
Castellà