PsycArticles

Base de dades que conté el text complet de les revistes publicades per l'American Psychological Association (APA) i altres organitzacions relacionades (Canadian Psychological Association i Hogrefe & Huber). Recull títols especialitzats en totes i cadascuna de les branques de la psicologia: bàsica, aplicada, clínica i de la salut, del desenvolupament, psicobiologia i neurociències, social, etc.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Proquest
Proveïdor: 
Proquest
Idioma: 
Anglès