Práctico. Protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales

Guia pràctica estructurada de manera que permet localitzar la solució de totes les qüestions que es poden suscitar en l’aplicació de la nova Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, complementada amb les resolucions més recents i amb models de formularis molt útils per a l’activitat diària.

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Idioma: 
Castellà