ProQuest Dissertations and Theses

ProQuest Dissertations & Theses és una base de dades que conté més de 2 milions de tesis doctorals i de tesis de màsters, amb cobertura des del 1861 i amb un creixement anual de 55.000 registres.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Proquest
Proveïdor: 
Proquest
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès