Pronunciation Lessons - 5 Minute English

Secció de pronunciació del portal 5 Minute English d’ensenyament en anglès. El sistema d’estudi es basa en lliçons curtes i exercicis pràctics. Pronunciació, entonació, sons muts o sons similars són alguns dels continguts que s’hi poden trobar.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès