Project Gutenberg

Base de dades de llibres electrònics en domini públic, pel que poden ser reutilitzats sense restriccions. Es poden fer cerques per autor o títol de l'obra. La gran majoria dels documents estan escrits en anglès.

 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès