Programació en llenguatge C: amb 56 problemes resolts i comentats

Aquest manual ofereix una descripció rigorosa de l'ús del llenguatge C, i l'explicació de conceptes fonamentals de programació que ajudaran a entendre millor tant la utilització del llenguatge C com les estructures genèriques que s'utilitzen en la programació d'ordinadors. Al llarg de tot el llibre, la teoria es barreja amb exemples senzills que ajuden a entendre més bé els conceptes del llenguatge.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Idioma: 
Català